Varovanje zasebnosti in GDPR

VIZIJA ZASEBNOSTI

V današnji družbi je pravica do zasebnosti ena izmed najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju TE & KA d.o.o. Maribor se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z osebnini podatki ravnamo odgovorno in v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi splošnimi pogoji. Dostop do osebnih podatkov naših strank je dovoljen pooblaščenim zaposlenim v obsegu, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov ter popolni zagotovitvi vseh naših storitev, izpolnjevanju pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba TE & KA d.o.o. Maribor ima med svojimi zaposlenimi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu: info@oknazavas.si oz. navadni pošti na naslov TE & KA ,Gregorčičeva 21 , 2000 Maribor.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje TE & KA d.o.o. upravlja z osebnimi podatki strank z naslednjimi nameni oziroma potrebami:

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pomočjo spletne aplikacije, ki se nahaja na spletnem naslovu http://www.oknazavas.si ali s pisno zahtevo, poslano na naslov: TE & KA ,Gregorčičeva 21 , 2000 Maribor, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: TE & KA ,Gregorčičeva 21 , 2000 Maribor ali s pomočjo spletne aplikacije na spletnem naslovu http://www.oknazavas.si . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Družba TE & KA ,Gregorčičeva 21 , 2000 Maribor. bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve vse do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih TE & KA ,Gregorčičeva 21 , 2000 Maribor podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.